Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bản tin Thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 20/02/2019

2/25/2019 2:22:12 PM
Trong 10 ngày giữa tháng 2/2019, giá hạt điều trên thị trường thế giới giảm; Tháng 01/2019, giá xuất khẩu bình quân hạt điều tiếp tục giảm so với tháng trước. Trong 20 ngày đầu tháng 02/2019, giá sắn nguyên liệu nội địa tăng nhẹ. Xuất khẩu thủy sản tháng 01/2019 tăng trưởng khả quan. Tháng 1/2019, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng mạnh.

           1. Thị trường Hạt điều

Trong 10 ngày giữa tháng 2/2019, giá hạt điều trên thị trường thế giới biến động không đồng nhất. Tại Việt Nam, giá xuất khẩu hạt điều tăng (tùy từng chủng loại, thị trường) so với tháng 1/2019.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều tháng 01/2019 đạt 32,7 nghìn tấn, trị giá 266,3 triệu USD, giảm 3,7% về lượng và giảm 3,2% về trị giá so với tháng 12/2018, tăng 7,2% về lượng, nhưng giảm 14,9% về trị giá so với tháng 1/2018. Giá xuất khẩu bình quân hạt điều tháng 1/2019 đạt mức 8.137 USD/tấn, tăng 0,6% so với tháng 12/2018, nhưng giảm mạnh 20,6% so với tháng 1/2018. Trong đó, giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang thị trường Hoa Kỳ đạt mức 8.118 USD/tấn, giảm nhẹ 0,1% so với tháng 12/2018 và giảm 22,1% so với tháng 1/2018. Đáng chú ý, giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang thị trường Hà Lan tháng 1/2019 tăng 10,7% so với tháng 12/2018, đạt mức 8.835 USD/tấn, so với tháng 1/2018 giảm tới 21%. Giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang hai thị trường Ý và Phi-líp-pin tăng mạnh với mức tăng lần lượt 17,4% và 36,2% so với tháng 12/2018.

2. Thị trường Sắn và sản phẩm từ sắn

Trong 20 ngày đầu tháng 02/2019, giá sắn nguyên liệu nội địa tăng nhẹ do nguồn cung đưa về nhà máy ít hơn. Lượng sắn xuất khẩu trong tháng 01/2019 đạt 66,42 nghìn tấn, trị giá 10,4 triệu USD, tăng 104% về lượng và tăng 152,6% về trị giá so với tháng 12/2018; nhưng giảm 63,2% về lượng và giảm 68,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018; Giá xuất khẩu bình quân giảm 15% so với cùng kỳ năm 2018, xuống còn 156,6 USD/tấn.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn chủ yếu, chiếm 92,7% tổng lượng xuất khẩu, đạt 254,26 nghìn tấn, trị giá 90,92 triệu USD, tăng 34,5% về lượng và tăng 25,7% về trị giá so với tháng 12/2018, nhưng giảm 31,9% về lượng và giảm 18,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018; Giá xuất khẩu bình quân tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2018, lên mức 357,6 USD/tấn.

3. Thị trường Thủy sản

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 1/2019 xuất khẩu thủy sản đạt 741,1 triệu USD, giảm 3,5% so với tháng 12/2018, nhưng tăng 11,3% so với tháng 1/2018. Tháng 1/2019, xuất khẩu thủy sản sang nhiều thị trường lớn giảm so với tháng 12/2018, nhưng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018.Nhật Bản là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất trong tháng 1/2019 với trị giá 123,5 triệu USD, tăng 6,5% so với tháng 12/2018 và tăng 17,7% so với tháng 1/2018. Xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ mặc dù giảm 17,1% so với tháng 12/2018, nhưng tăng tới 24,9% so với tháng 1/2018.

4. Thị trường Gỗ và sản phẩm Gỗ

Tháng 01/2019, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang hầu hết các thị trường lớn tăng mạnh so với tháng 12/2018 và so với tháng 1/2018, trừ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với trị giá 474,7 triệu USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp theo là Nhật Bản đạt 115,5 triệu USD, tăng 12%; Trung Quốc đạt 93,3 triệu USD, giảm 10,1%...

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2019.

    Xem chi tiết Bản tin tại đây.

Trần Anh Tuấn