Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bảng kê khai giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của Công ty TNHH MTV TMDV Sài Gòn - Phú Yên từ ngày 15/8/2017

8/30/2017 2:15:18 PM
Cụ thể như sau:


TT

Tên hàng hóa,

dịch vụ

Quy cách,

chất lượng

Đơn vị

tính

Mức giá kê khai hiện hành

Mức giá kê khai mới

Mức tăng/ giảm

Tỷ lệ tăng/

giảm

1

SPDD Frisolac Gold 1 ht400g

400g

hộp thiếc

      230.000  

      235.000  

       5.000  

+2%

2

SPDD Frisolac Gold 1 ht900g

900g

hộp thiếc

      476.000  

      486.000  

     10.000  

+2%

3

SPDD Frisolac Gold 2 ht400g

400g

hộp thiếc

      233.000  

      238.500  

       5.500  

+2%

4

SPDD Frisolac Gold 2 ht900g

900g

hộp thiếc

      465.000  

      475.000  

     10.000  

+2%

5

SPDD Frisolac Gold 3 ht900g

900g

hộp thiếc

      418.000  

      427.000  

       9.000  

+2%

6

SPDD Frisolac Gold 3 ht 1.5kg

1.5kg

hộp thiếc

      632.000  

      646.000  

     14.000  

+2%

7

TPBS GrowPlus+ suydd ht 900g

900g

hộp thiếc

      304.000  

      354.500  

     50.500  

+17%

8

SPDD Nuvita Grow 3+ ht 900g

900g

hộp  thiếc

      205.700  

      235.000  

     29.300  

+14%

9

SPDD Nuti IQ Goldstep4hg 400g

400g

hộp giấy

        84.900  

         99.000  

     14.100  

+17%

10

SPDD Nuti IQ Gold step4 ht 900g

900g

hộp thiếc

      197.200  

      230.000  

     32.800  

+17%

 

                                                                                                                           PHÒNG QLTM