Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Mời tham gia chương trình phiên chợ bán hàng tại khu đô thị TP.Tuy Hòa.

10/25/2019 2:54:37 PM
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên phối hợp cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức phiên chợ bán hàng tại khu đô thị TP.Tuy Hòa.

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại địa phương năm 2019. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên tổ chức phiên chợ bán hàng tại khu đô thị TP.Tuy Hòa, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

Các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các Hợp tác xã; các tổ chức Xúc tiến thương mại; Hiệp hội ngành hàng trong và ngoài Tỉnh.

2. Địa điểm và thời gian tổ chức:

- Phiên chợ được tổ chức trong 02 ngày; bắt đầu lúc 7h00 và kết thúc lúc 21h00 hằng ngày; thời gian và địa điểm cụ thể như sau: 

- Từ ngày 01/11 - 02/11/2019.

- Tại Trung tâm thương mại Vincom, ngã tư đại lộ Hùng Vương – Trần Phú, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.

3. Ngành hàng: sản phẩm là hàng Việt Nam được các doanh nghiệp trong Tỉnh sản xuất; sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

4. Kinh phí hỗ trợ:

- Hỗ trợ 70% kinh phí đối với các doanh nghiệp tham gia phiên chợ bán hàng từ nguồn kinh phí Xúc tiến thương mại địa phương năm 2019 đã được phê duyệt.

- 30% kinh phí còn lại sẽ do Trung tâm thương mại Vincom và các doanh nghiệp tham gia bán hàng chi trả.

5. Thời hạn đăng ký tham gia:

Các đơn vị có nhu cầu tham gia phiên chợ gửi bản đăng ký (có file đính kèm) về Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Phú Yên trước ngày 30/10/2019 theo địa chỉ:

Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Phú Yên

              Số 78 – 80 Lê Duẩn, Phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.

               Điện thoại/Fax: 02573.843.270 hoặc 0919.17.22.45;

              Email: nguyenthiquynhnhu89@phuyen.gov.vn

              Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại trân trọng kính mời các đơn vị đăng ký tham gia.

 

                                                                                        Trung tâm Khuyến công & XTTM