Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Mời tham gia Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 tại thành phố Lào Cai.

5/9/2019 9:04:55 AM
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 tại thành phố Lào Cai.

                Đây là cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc nắm bắt, cập nhật những thông tin về cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu hàng. Trung tâm kính mời các đơn vị đăng ký tham gia Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 tại thành phố Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

Các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các Hợp tác xã; các tổ chức Xúc tiến thương mại; Hiệp hội ngành hàng trong tỉnh.

2. Địa điểm và thời gian tổ chức:

          - Thời gian: ngày 31/5/2019.

          - Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai.

3. Ngành hàng: đa ngành hàng.

4. Thời hạn đăng ký: trước ngày 15/5/2019.

Thông tin liên hệ chi tiết:       

- Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Phú Yên

- Số 78 - 80 Lê Duẩn, Phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.

- Điện thoại/Fax: 02573.843.270 hoặc 084.510.7986 (gặp Nguyễn Thị Quỳnh Như)

- Email: nguyenthiquynhnhu89@phuyen.gov.vn

Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại trân trọng kính mời các đơn vị đăng ký tham gia./.

Nguyễn Thị Quỳnh Như.