Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công ty tại Hoa Kỳ cần tìm nhà sản xuất đồ gỗ nội thất

9/29/2017 8:15:33 AM
Công ty tại Hoa Kỳ cần tìm nhà sản xuất đồ gỗ nội thất, thông tin do Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cung cấp.

             Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu, vui lòng liên hệ với Trung tâm XTTM Việt Nam tại Hoa Kỳ (Vietrade New York) theo địa chỉ sau:

545 Fifth Ave, Suite 1109, New York, NY 10017, USA

Tel: +1 212 868 2686/212 868 2688

Email: vietradeny@vietrade-newyork.org / dungat@moit.gov.vn

Khi liên hệ với Vietrade New York, Doanh nghiệp vui lòng gửi đầy đủ thông tin doanh nghiệp (tên công ty, địa chỉ, điện thoại, email, người liên hệ, website,…)

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ