Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Mời tham gia Hội nghị kết nối cung cầu tại Hà Nội 2017

9/7/2017 3:02:44 PM
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các Hợp tác xã; các tổ chức Xúc tiến thương mại; Hiệp hội ngành hàng trong tỉnh tham gia Hội nghị kết nối cung cầu tại Hà Nội 2017

            Nhằm tiếp tục phát huy kết quả hoạt động giao thương, kết nối cung – cầu hàng hoá giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước hàng năm; Sở Công Thương Hà Nội là đơn vị chủ trì tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

Các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, hàng hóa và phân phối của Phú Yên.

2. Địa điểm và thời gian tổ chức:

- Thời gian dự kiến: 01 ngày, ngày 22/9/2017.

- Địa điểm: tại 489 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

3. Kinh phí hỗ trợ: được hỗ trợ từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại địa phương năm 2017.

Thông tin xin liên hệ chi tiết: 

Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Phú Yên

Số 78 - 80 Lê Duẩn, Phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.

Điện thoại/Fax: 02573.843.270;

             Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại trân trọng kính mời các đơn vị đăng ký tham gia.

 

TT Khuyến công & XTTM