Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Mời tham gia Hội chợ Hội chợ Cá Tra và các sản phẩm thuỷ sản Việt Nam năm 2017

8/31/2017 4:25:03 PM
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội chợ Cá Tra và các sản phẩm thuỷ sản Việt Nam năm 2017

             Hội chợ nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu các sản phẩm, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cá Tra và một số sản phẩm thuỷ sản khác tại thị trường trong nước và tìm kiếm để mở rộng thị trường quốc tế, khu vực, trong đó chú trọng đến thị trường Trung Quốc. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

Các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các Hợp tác xã; các tổ chức Xúc tiến thương mại; Hiệp hội ngành hàng trong tỉnh.

2. Địa điểm và thời gian tổ chức:

- Thời gian: từ ngày 06/10/2017 đến ngày 08/10/2017.

- Địa điểm: TP. Hà Nội.

3. Ngành hàng: Cá Tra và các sản phẩm thuỷ sản khác của tỉnh.

Thông tin xin liên hệ chi tiết: 

Trung tâm Xúc tiiến thương mại Nông nghiệp

Số 26 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37555.458 – 23/19/26.

             Kính mời các đơn vị đăng ký tham gia.

 

 TT Khuyến công và XTTM