Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Danh sách các doanh nghiệp đã được xác nhận thông báo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

12/26/2015 10:21:48 AM
Danh sách các doanh nghiệp đã được xác nhận thông báo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

   DANH SÁCH

 CÁC DOANH NGHIỆP CÓ THÔNG BÁO BÁN HÀNG ĐA CẤP

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NGÀY 20/02/2017

 

1. Tên doanh nghiệp:                              Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân 

    Địa chỉ:                                        100-102 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, TP. HCM

    Đại diện theo pháp luật:                           Lương Hoàng Anh

    Chức vụ:                                                  Hội đồng thành viên

    Người liên hệ tại địa phương:                 Đỗ Thị Nhi                08 38451826- 507

    Hàng hóa kinh doanh:                             Mỹ phẩm Oriflame

    GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:         004/QLCT-GCN       Ngày cấp: 18/12/2014

    Xác nhận của Sở Công Thương số:        01/SCT-XNK            Ngày cấp: 28/01/2015

    Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:                02/SCT-XNK            Ngày SĐBS: 13/02/2015

    Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:                27/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 20/8/2015

    Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:                11/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 15/3/2016

    Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:                20/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 29/6/2016

    Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:                27/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 28/9/2016

    Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:                18/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 09/6/2017 

    Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:                26/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 03/10/2017 

   Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây

 

2. Tên doanh nghiệp:                        Công ty Cổ phần Liên Kết Tri Thức

     Địa chỉ:                                         100 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, TP. Hà Nội

     Đại diện theo pháp luật:                         Trần Vân Anh

     Chức vụ:                                                Tổng Giám Đốc

     Người liên hệ tại địa phương:                Nguyễn Thị Quế Hương      0908202070

     Hàng hóa kinh doanh:                            Thực phẩm chức năng

     GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:        012/QLCT-GCN       Ngày cấp:30/12/2014

     Xác nhận của Sở Công Thương số:       03/SCT-XNK            Ngày cấp: 27/02/2015

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               30/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 26/8/2015

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               14/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 15/4/2016

     Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem  tại đây

  

3. Tên doanh nghiệp:                       Công ty TNHH Thương mại Lô Hội

     Địa chỉ:                                        199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP. HCM

     Đại diện theo pháp luật:                         Trương Thị Nhị

     Chức vụ:                                                 Tổng Giám Đốc

     Người liên hệ tại địa phương:                Đỗ Minh Tiến           0909508822

     Hàng hóa kinh doanh:                            Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm

    GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:         014/QLCT-GCN       Ngày cấp: 31/12/2014

     Xác nhận của Sở Công Thương số:       04/SCT-XNK            Ngày cấp: 03/3/2015

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               07/SCT-QLTM          Ngày cấp: 04/3/2016

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               19/SCT-QLTM          Ngày cấp: 27/5/2016

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               36/SCT-QLTM          Ngày cấp: 02/12/2016

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               11/SCT-QLTM          Ngày cấp: 30/3/2017

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               22/SCT-QLTM          Ngày cấp: 30/8/2017

     Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây  

 

4. Tên doanh nghiệp:                       Công ty TNHH NU SKIN ENTERPRISES Việt Nam

     Địa chỉ:                                        201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP. HCM

     Đại diện theo pháp luật:                         ONG-EA PANAUDOMSIN

     Chức vụ:                                                 Tổng Giám Đốc

     Người liên hệ tại địa phương:                Lý Thị Mỹ Linh        0936236236

     Hàng hóa kinh doanh:                            Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm

     GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:        016/QLCT-GCN       Ngày cấp: 15/01/2015

     Xác nhận của Sở Công Thương số:       06/SCT-XNK            Ngày cấp: 17/3/2015

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               21/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 21/7/2015

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               33/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 29/9/2015

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               38/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 24/11/2015

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               21/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 20/7/2016

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               06/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 17/02/2017

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               19/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 20/6/2017

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               28/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 16/10/2017

     Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây

 

5. Tên doanh nghiệp:                   Công ty TNHH PERFECT GLOBAL Việt Nam

     Địa chỉ:                                    Tòa nhà Agrex Tower, số 58 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP. HCM

     Đại diện theo pháp luật:                         LIM YOKE SHY

     Chức vụ:                                                 Tổng Giám Đốc

     Người liên hệ tại địa phương:                Phan Thị Phương Chi           08 39302199 -111

     Hàng hóa kinh doanh:                            Thực phẩm chức năng

     GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:        021/QLCT-GCN       Ngày cấp: 10/02/2015

     Xác nhận của Sở Công Thương số:       08/SCT-XNK           Ngày cấp: 19/3/2015

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:                                               Ngày sửa đổi, bổ sung:

     Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây

 

6. Tên doanh nghiệp:                       Công ty Cổ phần VISI Việt Nam

     Địa chỉ:                                        39B Trường Sơn, P. 4, Q.Tân Bình, TP. HCM

     Đại diện theo pháp luật:                         Nguyễn Văn Đối

     Chức vụ:                                                Giám đốc

     Người liên hệ tại địa phương:                Lê Thị Hoan              0904075303

     Hàng hóa kinh doanh:                            Thực phẩm chức năng

     GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:        024/QLCT-GCN       Ngày cấp: 11/02/2015

     Xác nhận của Sở Công Thương số:       09 /SCT-XNK          Ngày cấp: 19/3/2015

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:                                               Ngày sửa đổi, bổ sung:

     Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây 

 

7. Tên doanh nghiệp:                      Công ty TNHH ELKEN INTERNATIONAL Việt Nam

     Địa chỉ:                                       117 Điện Biên Phủ, P. ĐaKao, Q. 1, TP. HCM

     Đại diện theo pháp luật:                         WONG CHOO ONG

     Chức vụ:                                                 Tổng Giám Đốc

     Người liên hệ tại địa phương:                Lê Đình Tuấn            09033662280

     Hàng hóa kinh doanh:                            Thực phẩm chức năng

     GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:        019/QLCT-GCN       Ngày cấp: 28/01/2015

     Xác nhận của Sở Công Thương số:      10/SCT-XNK            Ngày cấp: 23/3/2015

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               02/SCT-QLTM         Ngày SĐBS: 16/01/2017

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               27/SCT-QLTM         Ngày SĐBS: 06/10/2017

     Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây

 

8. Tên doanh nghiệp:                       Công ty TNHH BEST WORLD Việt Nam

                                                         (Công ty TNHH MTV Liên Kết Triển Vọng)

     Địa chỉ:                                                  152 + 150/4 Võ thị Sáu, P.8, Q.3, TP. HCM

     Đại diện theo pháp luật:                         CHU SU FA

     Chức vụ:                                                 Chủ tịch

     Người liên hệ tại địa phương:                 Võ Thị Thúy Loan    0907881828

     Hàng hóa kinh doanh:                             Thực phẩm chức năng

     GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:         033/QLCT-GCN       Ngày cấp:09/3/2014

     Xác nhận của Sở Công Thương số:       12/SCT-XNK            Ngày cấp: 31/3/2015

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               38/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 29/12/2016

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               17/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 02/6/2016

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               23/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 20/9/2017

     Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây

 

9. Tên doanh nghiệp:                      Công ty TNHH MTV HERBALFE Việt Nam

     Địa chỉ:                                         224 Pasteur, P. 6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

     Đại diện theo pháp luật:                         Nguyễn Quyết Thắng

     Chức vụ:                                                Tổng Giám Đốc

     Người liên hệ tại địa phương:                Lê Anh Đào               0914113211

     Hàng hóa kinh doanh:                            Thực phẩm chức năng

     GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:        020/QLCT-GCN       Ngày cấp: 05/2/2015

     Xác nhận của Sở Công Thương số:      13/SCT-XNK            Ngày cấp: 8/4/2015

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               25/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 13/8/2015

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               04/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 03/02/2016

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               05/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 24/01/2017

     Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây

 

10. Tên doanh nghiệp:             Công ty TNHH MORINDA Việt Nam

     Địa chỉ:                               106 Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

     Đại diện theo pháp luật:                         Lê Minh Khôi

     Chức vụ:                                                Tổng Giám Đốc

     Người liên hệ tại địa phương:                Phạm Thị Nguyệt Loan        0908826836

     Hàng hóa kinh doanh:                            Thực phẩm chức năng

     GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:        034/QLCT-GCN       Ngày cấp: 16/3/2015

     Xác nhận của Sở Công Thương số:      14/SCT-XNK            Ngày cấp: 08/4/2015

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               08/SCT-XNK           Ngày SĐBS: 04/3/2016

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               17/SCT-XNK           Ngày SĐBS: 09/5/2016

     Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:               12/SCT-QLTM        Ngày SĐBS: 04/4/2017

     Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây

 

11. Tên doanh nghiệp:                      Công ty TNHH AMWAY Việt Nam

      Địa chỉ:                                        Lô 230 Khu Công nghiệp AMATA, Phường Long Bình,

                                                          TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

      Đại diện theo pháp luật:                         LEO BOON WANG

      Chức vụ:                                                Tổng Giám Đốc

      Người liên hệ tại địa phương:                Doãn Thị Diệu Thúy            0903513384

      Hàng hóa kinh doanh:                           Thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng

      GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:       002/QLCT-GCN       Ngày cấp: 17/10/2014

      Xác nhận của Sở Công Thương số:      01/SCT-XNK            Ngày cấp:15/11/2014

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              16/SCT-XNK            Ngày SĐBS: 27/4/2015

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              22/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 23/7/2015

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              31/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 10/9/2015

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              34/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 07/10/2015

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              39/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 25/11/2015

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              16/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 27/4/2016

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              28/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 28/9/2016

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              32/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 17/11/2016

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              10/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 30/3/2017  

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              30/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 14/11/2017  

     Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây 

 

12. Tên doanh nghiệp:                       Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hoằng Đạt

      Địa chỉ:                                        Tầng 5, Tòa nhà Scetpa, số 19 Công Hòa, P.12,

                                                          Q.Tân Bình, TP. HCM

      Đại diện theo pháp luật:                         LEE CHING TSAN

      Chức vụ:                                                Tổng Giám Đốc

      Người liên hệ tại địa phương:                Diệp Bội Ngọc0907207399

      Hàng hóa kinh doanh:                            Thực phẩm chức năng

      GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:        027/QLCT-GCN       Ngày cấp: 14/02/2015

      Xác nhận của Sở Công Thương số:      17/SCT-XNK            Ngày cấp: 11/5/2015

      Xác nhận của Sở Công Thương số:      01/SCT-XNK            Ngày cấp: 09/01/2017

      Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây

  

13. Tên doanh nghiệp:                      Công ty TNHH UNICITY MARKETING Việt Nam

      Địa chỉ:                                        Số 19, đường Cộng hòa, P.12, Q.Tân Bình, TP HCM

      Đại diện theo pháp luật:                         ROCKY SMART

      Chức vụ:                                                Chủ tịch hội đồng thành viên

      Người liên hệ tại địa phương:               Nguyễn Hoàng Phương Thụy0908249882

      Hàng hóa kinh doanh:                           Thực phẩm chức năng

      GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:       007/QLCT-GCN       Ngày cấp: 22/12/2014

      Xác nhận của Sở Công Thương số:      18/SCT-QLTM          Ngày cấp: 15/5/2015

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              28/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 26/8/2015

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              37/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 09/11/2015

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              01/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 12/01/2016

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              18/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 16/5/2016

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              33/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 21/11/2016

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              07/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 17/02/2017

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              16/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 02/6/2017

      Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây

 

14. Tên doanh nghiệp:                   Công ty TNHH MTV NEW IMAGE Việt Nam

      Địa chỉ:                                     Tầng 4, số 4 Nguyễn Đình Chiểu , P. ĐaKao, Q. 1, TP. HCM

      Đại diện theo pháp luật:                         Phạm Thị Ngọc Dung

      Chức vụ:                                                Giám Đốc

      Người liên hệ tại địa phương:                Đinh Thị Lê Nga       0938466123

      Hàng hóa kinh doanh:                           Thực phẩm chức năng

      GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:       032/QLCT-GCN       Ngày cấp: 27/02/2015

      Xác nhận của Sở Công Thương số:      29/SCT-QLTM          Ngày cấp: 26/8/2015

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              22/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 01/8/2016

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              29/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 11/10/2016

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              25/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 03/10/2017

      Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây

 

15. Tên doanh nghiệp:                        Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Kết Việt Nam

      Địa chỉ:                                         Lô C16/D21 KDDTM Cầu Giấy, phố Dịch Vọng Hậu,

                                                           Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

      Đại diện theo pháp luật:                          Nguyễn Xuân Hoàng

      Chức vụ:                                                 Chủ tịch HĐQT

      Người liên hệ tại địa phương:                 Bùi Thị Thu   0982841999

      Hàng hóa kinh doanh

      GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:        009/QLCT-GCN       Ngày cấp: 25/12/2014

      Xác nhận của Sở Công Thương số:      19/SCT-QLTM          Ngày cấp: 29/5/2015

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              24/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 26/9/2016

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              03/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 23/01/2017

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              09/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 10/3/2017

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              29/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 26/10/2017

      Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây

 

16. Tên doanh nghiệp:             Công ty TNHH Thương mại VISION Việt Nam

      Địa chỉ:                               Nhà A50 phố Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

      Đại diện theo pháp luật:                         Trần Ngọc Thư

      Chức vụ:                                                Giám đốc

      Người liên hệ tại địa phương:                Nguyễn Thị Thúy 07103782425

      Hàng hóa kinh doanh:                           Thực phẩm chức năng

      GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:       18/QLCT-GCN         Ngày cấp:27/01/2015

      Xác nhận của Sở Công Thương số:      03/SCT-QLTM          Ngày cấp: 01/02/2016

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              26/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 26/9/2016:

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              04/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 24/01/2017

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              15/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 26/5/2017

      Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây

 

17. Tên doanh nghiệp:                     Công ty TNHH CNI Việt Nam

      Địa chỉ:                                       39 đường Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Q. 1, TP HCM

      Đại diện theo pháp luật:                         CHEONG CHIN TAI

      Chức vụ:                                                Tổng Giám đốc

      Người liên hệ tại địa phương:                Lê Thị Thảo Vân      01647607375

      Hàng hóa kinh doanh:                            Thực phẩm chức năng

      GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:        030/QLCT-GCN       Ngày cấp: 14/02/2015

      Xác nhận của Sở Công Thương số:      10/SCT-QLTM          Ngày cấp: 14/3/2016

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              37/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 22/12/2016

      Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây 

 

18. Tên doanh nghiệp:                       Công ty TNHH MTV NATURALLY PLUS Việt Nam

      Địa chỉ:                                         Tòa nhà HCM Tower, số 193 đường Đinh Tiên Hoàng,

                                                           Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM

      Đại diện theo pháp luật:                        HOSAKA SEIJI

      Chức vụ:                                                Giám đốc

      Người liên hệ tại địa phương:                Mai Cát Phương        08 39112400

      Hàng hóa kinh doanh:                           Thực phẩm chức năng

      GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:       028/QLCT-GCN       Ngày cấp: 14/02/2015

      Xác nhận của Sở Công Thương số:      09/SCT-QLTM          Ngày cấp: 14/3/2016

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              30/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 08/11/2016

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              24/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 21/9/2017

      Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên:  tại đây

 

19. Tên doanh nghiệp:                     Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng

      Địa chỉ:                                       19 Đồng Xoài, P 13, Q Tân Bình, TP HCM

      Đại diện theo pháp luật:                        Nguyễn Phạm Văn Truyền

      Chức vụ:                                               Giám đốc

      Người liên hệ tại địa phương:               Lâm Hoàng              0903615005

      Hàng hóa kinh doanh:                           Thực phẩm chức năng

      GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:       048/QLCT-GCN       Ngày cấp: 27/7/2015

      Xác nhận của Sở Công Thương số:     13/SCT-QLTM          Ngày cấp:   05/4/2016

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              31/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 17/11/2016

      Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây

 

20. Tên doanh nghiệp:                       Công ty TNHH SIBERIAN HEALTH Quốc tế

      Địa chỉ:                                         Số 95B, Khu phố Lao động Thịnh Hào,

                                                           Phường Ô chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

      Đại diện theo pháp luật:                          Nghiêm Xuân Bích

      Chức vụ:                                                 Giám đốc

      Người liên hệ tại địa phương:                Nghiêm Xuân Bích   0983029877

      Hàng hóa kinh doanh:                            Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm

      GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:        025/QLCT-GCN       Ngày cấp: 12/02/2015

      Xác nhận của Sở Công Thương số:      35/SCT-QLTM          Ngày cấp:   25/11/2016

      Xác nhận sửa đổi, bổ sung số:              13/SCT-QLTM          Ngày SĐBS: 28/4/2017

      Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây 

 

21. Tên doanh nghiệp:   Công ty TNHH WORLD Việt Nam

      Địa chỉ:                     Tầng 3. Tòa nhà văn phòng An Phú, số 1, Ngõ 24 Hoàng Quốc Việt,

                                       Phường Nghĩa Đô, Quân Cầu Giấy, Hà Nội. 

      Đại diện theo pháp luật:                    Bùi Xuân Ngọc 

      Chức vụ:                                                Giám đốc

      Người liên hệ tại địa phương:                 Bùi Thị Tiểu Tuyết           0169268888 

      Hàng hóa kinh doanh:                             Thực phẩm chức năng 

      GCN đăng ký hoạt động BHĐC số:         041/QLCT-GCN          Ngày cấp: 20/4/2015   

      Xác nhận của Sở Công Thương số:  20 /SCT-QLTM         Ngày cấp:   26/6/2017

      Danh mục hàng hóa kinh doanh tại Phú Yên: xem tại đây