Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Triển khai các hoạt động hướng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020

4/21/2020 2:45:22 PM
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”. Để công tác triển khai hưởng ứng đảm bảo phù hợp với thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện (Kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 30/3/2020) với một số nội dung chính như sau:

         Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”. Để công tác triển khai hưởng ứng đảm bảo phù hợp với thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện (Kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 30/3/2020) với một số nội dung chính như sau:

          Mục đích: Nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, quảng cáo thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.    

          Yêu cầu: “Tháng hành động” phải tạo nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng, an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm; Công tác triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 phải phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; Kết hợp việc tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (Covid - 19) cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

          Thời gian thực hiện: Từ 15/4/2020 đến 15/5/2020 trên phạm vi toàn tỉnh.

 

          Các nội dung chính thực hiện:

 

          - Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành (Đoàn 2), thành phần gồm: Sở Công Thương làm trưởng đoàn và thư ký, tiến hành kiểm tra trên địa bàn Thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An và huyện Đồng Xuân. Thời gian và đối tượng kiểm tra đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

          - In băng rôn với các câu khẩu hiệu đảm bảo an toàn thực phẩm theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh treo tại trụ sở cơ quan, các chợ hạng 1, hạng 2 và một số chợ tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố.

          - Căn cứ vào tình hình thực tế, phối hợp với các cơ quan, đơn vị (Báo Phú Yên, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh,…) thực hiện việc tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm bằng các hình thức phù hợp, đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid - 19) cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

          Đối với các Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố:

- Chủ động phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành ở địa phương kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý (trừ các cơ sở mà các Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã có Kế hoạch kiểm tra); Căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tiêu dùng thực phẩm bằng các hình thức phù hợp.

- Gửi tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động của đơn vị/địa phương về Sở Công Thương để đăng lên Trang thông tin điện tử của Sở.

          Về chế độ báo cáo: Các Phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 gửi về Sở Công Thương trước ngày 20/5/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

          Nội dung chi tiết của Kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 30/3/2020 đề nghị xem tại đây và các nội dung hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 đề nghị xem tại đây.

 

Quang Ngọc