Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý nhà nước và đối tượng kinh doanh thực phẩm ngành công thương

8/1/2018 10:06:56 AM
Ngày 26/7/2018 và ngày 27/7/2018, Sở Công Thương phối hợp Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý nhà nước và đối tượng kinh doanh thực phẩm ngành công thương tại huyện Tuy An và thành phố Tuy Hòa

        Tham dự lớp tập huấn ngày 26/7/2018 tại Hội trường Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Tuy An (56 Trần Phú, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An ) có 90 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ quản lý ATTP của Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị quản lý chợ và các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm ngành công thương của các huyện Đồng Xuân, Tuy An và thị xã Sông Cầu.


 Lớp tập huấn ngày 26/7/2018

Ngày 27/7/2018, tham dự lớp tập huấn tại Hội trường khách sạn Long beach (17 Độc Lập, phường 7, thành phố Tuy Hòa) có 120 đại biểu lãnh đạo và cán bộ quản lý ATTP của Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị quản lý chợ và các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm ngành công thương của các huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa.

    

                                   Lớp tập huấn Ngày 27/7/2018

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại phổ biến các nội dung về: Kiến thức chung về thực phẩm; Phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ, các văn bản có liên quan và Xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp thực phẩm.

         Qua lớp tập huấn, các đại biểu đã được trang bị, bổ sung các kiến thức về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

 

Hồng Hải