Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Sông Hinh.

5/29/2018 4:25:10 PM
Thực hiện chương trình công tác năm 2018, ngày 24/5/2018, tại Hội trường UBND huyện Sông Hinh, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND huyện tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện

         Thực hiện chương trình công tác năm 2018, ngày 24/5/2018, tại Hội trường UBND huyện Sông Hinh, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND huyện tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 30 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ quản lý ATTP của Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP các xã, thị trấn, đại diện doanh nghiệp quản lý chợ trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được đại diện Sở Công Thương phổ biến các nội dung kiến thức về: Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, trong đó tập trung vào các nội dung phân công, phân cấp quản lý và trách nhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong công tác quản lý an toàn thực phẩm ngành công thương; Phổ biến các nội dung mới của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Các quy định về sản xuất, kinh doanh rượu; Tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

           Qua lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị, bổ sung các kiến thức về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Hồng Hải