Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh về Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành công thương.

6/15/2016 8:21:01 AM
Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh về Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành công thương trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 10/6/2016 tại khách sạn Long Beach, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh về Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành công thương trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu là đại diện của Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Kinh tế/KT-HT các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


        

         Phát biểu khai mạc Hội nghị của Lãnh đạo Sở Công Thương

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các quy định về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm hiện nay, nội dung của Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, thủ tục thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ và ký xác nhận cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hội nghị cũng đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến thảo luận, khó khăn vướng mắc của các đại biểu tham dự.

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND chi tiết.

Hồng Hải