Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Phần mềm ôn tập, thực hành kiểm tra cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trên máy tính.

5/25/2015 10:29:59 AM
Sở Công Thương Phú Yên công bố phần mềm ôn tập kiểm tra cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trên máy vi tính.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tự ôn tập trước khi thi kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Sở Công Thương Phú Yên công bố phần mềm ôn tập kiểm tra cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trên máy vi tính. Phần mềm đơn giản, dễ sử dụng, cung cấp đầy đủ tài liệu để người học tự ôn tập và tự thực hành làm bài kiểm tra.

Sở Công Thương khuyến khích các tổ chức, cá nhân ôn tập kiến thức về an toàn thực phẩm bằng phần mềm ôn tập trên máy vi tính.

Tải phần mềm (28.7MB) tại đây.

Lưu ý: cài đặt phần mềm Foxit Reader để xem nội dung các file PDF. Tải Foxit Reader tại đây.

Phòng Kỹ Thuật -ATCN