Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Danh mục tài liệu kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm

9/3/2014 9:25:17 AM
Danh mục tài liệu kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm

                                                                    DANH MỤC TÀI LIỆU

KIỂM TRA KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

I. TÀI LIỆU KIỂM TRA KIẾN THỨC CHUNG VỀ ATTP

1. Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

2. Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

3. Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

4. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

II. TÀI LIỆU KIỂM TRA KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1. Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 Quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

2. Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 Quy định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

3. Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 11/01/2013 quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm (cho người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm). Cục An toàn thực phẩm. Hà Nội-2013;

2. Tài liệu tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm (cho người trực tiếp kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn). Cục An toàn thực phẩm. Hà Nội-2013;

3. Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

4. Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương V/v ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.