Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

8/29/2014 3:55:06 PM
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

           Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Sở Công Thương Phú Yên thông báo về việc tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý trên địa bàn tỉnh như sau:

          1. Đối tượng phải kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm:

Chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý (như: rượu, bia, cồn và đồ uống có cồn, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột, bánh, kẹo, mứt và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng các loại thực phẩm nói trên) và chủ cơ sở, người trực tiếp kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý từ 02 bộ trở lên (bao gồm chợ và siêu thị).

          2. Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm:

          Chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đến Sở Công Thương Phú Yên (địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Phường 7, TP. Tuy Hòa) qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa của Sở Công Thương. Bộ hồ sơ bao gồm:

          a) Đối với tổ chức:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a - Phụ lục 4 -TTLT 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01b - Phụ lục 4 - TTLT 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

          b) Đối với cá nhân:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a - Phụ lục 4 – TTLT 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);

- Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao không có chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu).

3. Lệ phí:

- Lệ Phí cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm là 30.000 đồng/giấy (theo quy định tại Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013).

- Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, tổ chức, cá nhân phải nộp đồng thời lệ phí, nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí trước khi kiểm tra.

  4. Thời gian và địa điểm:  

  a) Thời gian:

  Việc tổ chức kiểm tra để cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm sẽ được tiến hành thường xuyên, vào lúc 08 giờ 00’ ngày 01 và 15 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ sẽ được thực hiện vào ngày liền kề). Lần đầu tiên sẽ tổ chức vào lúc 08h00’ ngày 15/9/2014.       

  b) Địa điểm:

  Tại Hội trường Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Phường 7, TP. Tuy Hòa.

  5. Nội dung kiểm tra: 30 câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm, trong đó:

  - Kiến thức chung về an toàn thực phẩm 20 câu gồm các nội dung: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; Các mối nguy an toàn thực phẩm; Điều kiện an toàn thực phẩm; Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; Thực hành tốt an toàn thực phẩm.

  - Kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm 10 câu gồm các nội dung: Các kiến thức, quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

  Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút.

          6. Điều kiện để cấp Giấy xác nhận:

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng từ 80% câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành (từ 80% phần câu hỏi kiến thức chung và 80% phần câu hỏi kiến thức chuyên ngành trở lên). Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kiểm tra, Sở Công Thương sẽ cấp Giấy xác nhận cho các đối tượng đạt yêu cầu. Nếu không đạt yêu cầu sẽ phải thực hiện thủ tục lại từ đầu. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp.

 7. Tài liệu phục vụ kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm:

Các đối tượng tham gia kiểm tra phải tự nghiên cứu tài liệu. Để thuận lợi trong việc nghiên cứu tài liệu trước khi tham gia làm bài kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, Sở Công Thương đã tổng hợp Danh mục tài liệu kiến thức về an toàn thực phẩm do Bộ Công Thương ban hành. Đề nghị các tổ chức, cá nhân xem chi tiết nội dung tài liệu tại đây.  

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ

KIỂM TRA KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

I. TÀI LIỆU KIỂM TRA KIẾN THỨC CHUNG VỀ ATTP

1. Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

2. Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

3. Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

4. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

II. TÀI LIỆU KIỂM TRA KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1. Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 Quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

2. Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 Quy định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

3. Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 11/01/2013 quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm (cho người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm). Cục An toàn thực phẩm. Hà Nội-2013;

2. Tài liệu tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm (cho người trực tiếp kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn). Cục An toàn thực phẩm. Hà Nội-2013;

3. Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

4. Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương V/v ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

 

 

       Đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh thực hiện việc kiểm tra để cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đúng theo quy định của pháp luật. 

       Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Công Thương (qua Phòng Kỹ thuật-ATCN, điện thoại: 057.3843908 - Fax: 057.3841585) để được hướng dẫn cụ thể./.

                                                                                                                                         Hồng Hải