Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 00 giờ 00 ngày 01/01/2019

1/3/2019 5:01:16 PM
Điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 00 giờ 00 ngày 01/01/2019

 

Điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên,
kể từ 00 giờ 00 ngày 01/01/2019

 

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

18.500

17.950

- 550

Chi nhánh Xăng dầu 
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

17.110

16.590

- 520

Dầu Diezel 0,001S-V
(DO)

16.360

15.240

- 1.120

Dầu Diezel 0,05S-II

16.210

15.080

- 1.130

Dầu hỏa (KO)

15.300

14.460

- 840

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-III

18.500

17.950

- 550

Công ty Cp Xăng dầu 
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

17.110

16.590

- 520

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

16.210

15.080

- 1.130

Dầu hỏa (KO)

15.300

14.460

- 840

 

  Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường