Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 21/12/2018

12/24/2018 4:50:51 PM
Điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 21/12/2018

 Điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, 

kể từ 15 giờ 00 ngày 21/12/2018

 

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

18.810

18.500

- 310

Chi nhánh Xăng dầu 
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

17.520

17.110

- 410

Dầu Diezel 0,001S-V
(DO)

16.610

16.360

- 250

Dầu Diezel 0,05S-II

16.460

16.210

- 250

Dầu hỏa (KO)

15.550

15.300

- 250

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-III

18.810

18.500

- 310

Công ty Cp Xăng dầu 
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

17.520

17.110

- 410

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

16.460

16.210

- 250

Dầu hỏa (KO)

15.550

15.300

- 250

 

  Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường