Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 06/12/2018

12/7/2018 4:55:50 PM
Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 06/12/2018

 

Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên,
kể từ 15 giờ 00 ngày 06/12/2018

 

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

20.360

18.810

- 1.550

Chi nhánh Xăng dầu 
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

18.990

17.520

- 1.470

Dầu Diezel 0,001S-V
(DO)

18.020

16.610

- 1.410

Dầu Diezel 0,05S-II

17.870

16.460

- 1.410

Dầu hỏa (KO)

16.560

15.550

- 1.010

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-III

20.360

18.810

- 1.550

Công ty Cp Xăng dầu 
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

18.990

17.520

- 1.470

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

17.870

16.460

- 1.410

Dầu hỏa (KO)

16.560

15.550

- 1.010

 

  Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường