Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Sở Công Thương Phú Yên và Hội Bảo vệ quyền lợi tỉnh Phú Yên triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam - Ngày 15 tháng 3 năm 2019

3/15/2019 3:53:53 PM
Thực hiện kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Sở công Thương phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững” do Bộ Công thương phát động với các hoạt động cụ thể như sau:

           1. Sáng 15/3, tại TX Sông Cầu, Sở Công thương phối hợp với UBND TX Sông Cầu Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3/2019). Đến dự và phát biểu tại Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Thị Kim Bích - Phó Giám đốc Sở Công Thương; đồng chí Lương Công Tuấn – PCT UBND thị xã Sông Cầu; đồng chí Tô Thị Hòa – Chủ tịch Hội BVQLNTD tỉnh; các đồng chí ủy viên ban chấp hành Hội BVQLNTD tỉnh và gần 200 đoàn viên, học sinh, cán bộ công chức, viên chức tại thị xã Sông Cầu; các cơ quan thông tấn, báo chí,...

 

Ảnh: Quang cảnh lễ phát động

 

Lễ phát động Ngày quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 có chủ đề “Kinh doanh lành mạnh - tiêu dùng bền vững”. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư về quyền lợi và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ảnh: Các đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng năm 2019 tại TX Sông Cầu

 

Sau lễ phát động có 30 đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành trên các tuyến đường chính tại thị xã Sông Cầu để tuyên về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa đối với người tiêu dùng; khuyến cáo tiêu dùng. Tuyên truyền về chiến dịch giờ trái đất năm 2019 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ trái đất”; các phương thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ... đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Sông Cầu.

 

2. Tuyên truyền bằng hình thức treo 50 pano khẩu hiệu về sự kiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên các tuyến đường tại trung tâm thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa từ ngày 10/3 đến ngày 20/3/2019. Đồng thời vận động các cơ quan nhà nước doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh treo băng rôn hưởng ứng Ngày “Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” từ ngày 10/3 đến ngày 20/3/2019.

 

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh