Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hội nghị tổng kết Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

1/25/2016 6:59:43 AM
Sáng ngày 21 tháng 01 năm 2016, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên tiến hành Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

              Đến dự Hội nghị có đ/c Đào Tấn Cam – Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Công Thương, Lãnh đạo Sở Nội vụ; Lãnh đạo Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và các đồng chí là thành viên Ban chấp hành Hội, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên về dự và đưa tin cho Hội nghị. Đồng chí Tô Thị Hòa – Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh chủ trì hội nghị.

            Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016; Kế hoạch hoạt động của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh năm 2016; Thông báo phân bổ chỉ tiêu phát triển hội viên cho các thành viên Ban chấp hành năm 2016; Phân công lại cho các ủy viên Ban Thường vụ, ban chấp hành sau khi kiện toàn. Kết quả hội nghị, các thành viên Ban chấp hành đã thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch hoạt động của Hội trong năm 2016 như sau: (i) Vận động thành lập tổ chức Hội trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố khi có dủ điều kiện, phấn đấu thành lập được từ 01 – 02 Hội cấp huyện; (ii) Thành lập tổ tư vấn, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng tại Văn phòng hội; (iii) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được từ 2.500 đến 3.000 người; (iv) Đến cuối năm 2016 vận động kết nạp mới từ 200-250 tổ chức và cá nhân đăng ký gia nhập hội và (v) vận động thành lập được 01 Câu lạc bộ người tiêu dùng.

 

 

HỘI BVQLNTD