Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

7/20/2015 10:11:20 AM
Ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Thủ tướng chính phủ quyết định lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

        Việc lựa chọn ngày 15 tháng 3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam đã khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển của đất nước. Ngày 15 tháng 3 sẽ là dịp để các tổ chức liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

          Quyết định nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và cũng yêu cầu các tổ chức xã hội, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, các cơ quan thông tấn báo chí, người tiêu dùng tích cực, chủ động tổ chức và tham gia các sự kiện hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam hàng năm.

          Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2015.

          Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Tô Thắm