Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015 Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên.

1/29/2015 2:21:10 PM
Ngày 23 tháng 01 năm 2015 Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu là thành viên Ban chấp hành, đại biểu của các Sở, Ban, ngành, đại diện Ban dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, lãnh đạo Sở Công Thương, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Yên. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội năm 2015, Bầu bổ sung và thay thế Ủy viên BCH Hội nhiệm kỳ 2013-2018.

 

Năm 2014 Hội đã kết nạp mới 288 hội viên, trong đó có 4 tổ chức và 284 cá nhân, nâng tổng số hội viên của Hội lên 560. Năm 2014 Hội đã phối hợp với Sở Công Thương tích cực triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật;  in và treo 130 băng rôn tại các chợ hạng 1, hạng 2 và hạng 3 trên địa bàn tỉnh với các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hướng ứng ngày Quyền người tiêu dùng thế giới (15/3) đã triển khai treo 28 băng rôn trên các tuyến đường chính tại thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu; đồng thời vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức in và treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới”; phối hợp với Sở Công Thương và các địa phương tổ chức mít tinh, diễu hành, tuần hành với xe loa cổ động, cờ phướn tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, khuyến cáo người tiêu dùng khi mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ; phối hợp với Cục quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo với chủ đề: Người tiêu dùng hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên; tổ chức 9 lớp tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn các huyện, thành phố; phát hành 400 sổ tay pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

Trong năm Hội đã nhận và giải quyết 04 đơn thư khiếu nại của người tiêu dùng; vận động triển khai trang bị 59 cân đối chứng cho một số chợ trên địa bàn tỉnh.

Phương hướng năm 2015, Hội triển khai công tác thành lập tổ chức hội trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, phấn đấu thành lập từ một đến hai tổ chức hội; tiếp tục vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đăng ký tham gia hội viên và vận động thành lập Câu lạc bộ người tiêu dùng ở một số ngành, lĩnh vực.

Hội nghị đã bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Hội gồm 6 đồng chí là lãnh đạo Ban quản lý chợ trung tâm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và bầu thay đổi 02 đồng chí trong Ủy viên Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ I (2013-2018).

                                                                               Hội BVQLNTD Phú Yên