Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Sở Công Thương Phú Yên và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

10/1/2014 7:29:34 AM
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên phối hợp với Sở Công Thương và UBND các huyện tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn các huyện.

            Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Kế hoạch số 36/KH-SCT ngày 11/8/2014 của Sở Công Thương Phú Yên về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn các huyện; Kế hoạch hoạt động của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên năm 2014. Từ ngày 20/8 đến ngày 19/9/2014, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Sở Công Thương và UBND 7 huyện trên địa bàn tỉnh tổ chức 7 lớp tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ cho cán bộ chủ chốt của Huyện ủy, HĐND, UBND; các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể các huyện; Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã, thị trấn; Ban quản lý chợ, thương nhân quản lý, kinh doanh chợ và các đơn vị liên quan. Đồng thời cũng tại các lớp tập huấn này Trung tâm tư vấn Công nghiệp và Tiết kiệm năng lượng (Sở Công Thương) phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện trong hộ gia đình và công sở. Kết quả qua 7 lớp tập huấn trên địa bàn 7 huyện có 640 người tham gia.      

  

                                          Hội nghị tập huấn tại huyện Phú Hòa

 

Như vậy từ quý 4/2013 đến nay, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Sở Công Thương tổ chức 9 lớp tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh với 866 người tham gia.

 

       

                            Hội nghị tập huấn tại huyện Sơn Hòa

            Qua tập huấn các tổ chức, cá nhân đã nắm được những vấn đề cơ bản của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn thi hành; những chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây là lực lượng tuyên truyền chủ chốt để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian đến.

 

                                                                    Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Phú Yên