Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Danh sách các điểm bán hàng bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán năm 2018

1/19/2018 3:32:35 PM
Danh sách các điểm bán hàng bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán năm 2018

 

I. Điểm bán hàng cố định:

 

TT

Điểm bán hàng

Địa chỉ

I

Thành phố Tuy Hòa

 

1

Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa

Ô phố B8, khu dân dụng Duy Tân, P.4

2

Quầy bán hàng Công ty Cổ phần thương mại Miền múi Phú Yên

109 Nguyễn Trãi, P.4

II

Huyện Sông Hinh

 

3

Cửa hàng KDTH của Công ty CP thương mại Miền múi Phú Yên

Thị trấn Hai Riêng

4

Đại lý bán hàng Nguyễn Quốc Bảo

Buôn Dành B, xã Ebia

5

Đại lý bán hàng Nguyễn Thị Cúc

Buôn Ken, xã E Bá

III

Huyện Sơn Hòa

 

6

Cửa hàng KDTH của Công ty CP thương mại Miền múi Phú Yên

Thị trấn Củng Sơn

7

Đại lý bán hàng Đỗ Thị Mỹ Nương

Thôn Tân Phú, xã Suối Bạc

IV

Huyện Đồng Xuân

 

8

Cửa hàng KDTH của Công ty CP thương mại Miền múi Phú Yên

Thị trấn La Hai

9

Đại lý bán hàng Từ Thị Kim Yên

Thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1

V

Thị xã Sông Cầu

 

10

Cửa hàng KDTH của Công ty CP thương mại Miền múi Phú Yên

Số 36, Nguyễn Huệ, TX Sông Cầu

 

        II. Điểm bán hàng lưu động của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn - Phú Yên (Co.opMart):

 

TT

Thời gian bán hàng

(từ tháng 01/2018 đến tháng 4/2018)

Địa điểm

1

Ngày 06-07/01/2018

Tại xã EaLâm, huyện Sông Hinh

2

Ngày 08-09/01/2018

Tại TT Củng Sơn, huyện Sơn Hòa

3

Ngày 10/01/2018

Tại xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa

4

Ngày 12/01/2018

Tại Chợ Triều Sơn , Tx Sông Cầu

5

Ngày 13-14/01/2018

Tại bến xe TT La Hai, huyện Đồng Xuân

6

Ngày 15/01/2018

Tại xã An Nghiệp, huyện Tuy An

7

Ngày 17-18/01/2018

Tại Chợ Phú Hiệp, Xã Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa

8

Ngày 19-20/01/2018

Tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa

9

Ngày 01-02/02/2018

Tại TT Hai Riêng, huyện Sông Hinh

10

Ngày 03-04/02/2018

TT Củng Sơn, huyện Sơn Hòa

11

Ngày 05/02/2018

Tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa

12

Ngày 07/02/2018

Tại bến xe TT La Hai, huyện Đồng Xuân

13

Ngày 08/02/2018

Tại xã An Mỹ, huyện Tuy An

14

Ngày 09/02/2018

Tại xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa

15

Ngày 06-07/4/2018

Tại xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh

16

Ngày 08-09/4/2018

Tại TT Củng Sơn, huyện Sơn Hòa

17

Ngày 10/4/2018

Tại xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa

18

Ngày 12/4/2018

Tại Chợ Triều Sơn , Tx Sông Cầu

19

Ngày 13-14/4/2018

Tại bến xe TT La Hai, huyện Đồng Xuân

20

Ngày 15/4/2018

Tại xã An Nghiệp, huyện Tuy An

21

Ngày 17-18/4/2018

Tại Chợ Phú Hiệp, Xã Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa

22

Ngày 19-20/4/2018

Tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa

 

          III. Các điểm đưa hàng Việt về nông thôn phục vụ Tết Nguyên đán năm 2018:

 

TT

Thời gian bán hàng

Địa điểm bán hàng

1

Ngày 15/01/2018

Xã Hòa Hiệp Nam, huyện Sơn Hòa

2

Ngày 16/01/2018

Xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa

3

 Ngày 17/01/2018

Xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa

4

 Ngày 18/01/2018

Xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa

5

Ngày 19/01/2018

Xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa

6

Ngày 20/01/2018

Xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa

7

Ngày 01/02/2018

Xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh

8

Ngày 02/02/2018

Xã Eabar, huyện Sông Hinh

9

Ngày 03/02/2018

Xã EaLâm, huyện Sông Hinh

10

Ngày 04/02/2018

Xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa

11

Ngày 05/02/2018

Xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa

12

Ngày 06/02/2018

Xã Xuân Quang 2, huyện Đông Xuân

13

Ngày 07/02/2018

Xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân

TIN ĐÃ ĐĂNG