Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thống kê các chương trình Khuyến mại được thông báo đến Sở Công Thương Phú Yên năm 2014

4/7/2014 9:53:44 AM
Thống kê các chương trình Khuyến mại được thông báo đến Sở Công Thương Phú Yên năm 2014

 Thông báo Khuyến mại Quý I/2014 (Tải các file đính kèm):

6 tháng đầu năm 2014

Tuần 1  (02/01/2014 - 03/01/2014)               Tuần 15 (07/4/2014 - 01/4/2014)      

Tuần 2  (06/01/2014 - 10/01/2014)               Tuần 16 (14/4/2014 - 18/4/2014)

Tuần 3  (13/01/2014 - 17/01/2014)               Tuần 17 (21/4/2014 - 25/4/2014)

Tuần 4  (20/01/2014 - 24/01/2014)               Tuần 18 (28/4/2014 - 29/4/2014) 

Tuần 6  (06/02/2014 - 08/02/2014)               Tuần 19 (05/5/2014 - 09/5/2014)

Tuần 7  (10/02/2014 - 14/02/2014)               Tuần 20 (12/5/2014 - 16/5/2014)                 

Tuần 8  (17/02/2014 - 21/02/2014)               Tuần 21 (19/5/2014 - 23/5/2014)             

Tuần 09 (24/02/2014 - 28/02/2014)               Tuần 22 (26/5/2014 - 30/5/2014)

Tuần 1(03/03/2014 - 07/03/2014)               Tuần 23 (02/6/2014 - 06/6/2014)

Tuần 1(10/03/2014 - 14/03/2014)                    Tuần 24 (09/6/2014 - 13/6/2014)

Tuần 12 (17/03/2014 - 21/03/2014)                    Tuần 25 (16/6/2014 - 20/6/2014)   

Tuần 13 (24/03/2014 - 28/03/2014)               Tuần 26 (23/6/2014 - 27/6/2014)

Tuần 14 (31/03/2014 - 04/04/2014)                     Tuần 27 (30/6/2014 - 04/7/2014)

 

6 tháng cuối năm 2014

 

Tuần 28 (06/07/2014 - 11/07/2014)                         Tuần 29 (14/07/2014 - 18/07/2014)

Tuần 30 (21/07/2014 - 25/07/2014)                         Tuần 31 (28/07/2014 - 01/08/2014)

Tuần 32 (04/08/2014 - 15/08/2014)                         Tuần 33 (11/08/2014 - 15/08/2014)

Tuần 34 (18/08/2014 - 22/08/2014)                         Tuần 35 (25/08/2014 - 29/08/2014)

Tuần 36 (01/09/2014 - 05/09/2014)                         Tuần 37 (08/09/2014 - 12/09/2014)

Tuần 38 (15/09/2014 - 19/09/2014)                         Tuần 39 (22/09/2014 -26/09/2014)

Tuần 40 (28/09/2014 - 03/10/2014)                         Tuần 41 (06/10/2014 - 10/10/2014)

Tuần 42 (13/10/2014 - 17/10/2014)                         Tuần 43 (20/10/2014 - 24/10/2014)

Tuần 44 (27/10/2014 - 31/10/2014)                         Tuần 45 (03//11/2014 - 07/11/2014)

Tuần 46 (10/1//2014 - 14/11/2014)                          Tuần 47 (17/11/2014 - 21/11/2014)

Tuần 48 (24/11/2014 - 28/11/2014)                         Tuần 49 (01/12/2014 - 05/12/2014)

Tuần 50 (08/12/2014 - 12/12/2014)                         Tuần 51 (15/12/2014 - 19/12/2014)

Tuần 52(22/12/2014 - 27/12/2014)                          Tuần 53 (27/12/2014 - 31/12/2014)

Các chương trình khuyến mại được đăng ký tại Sở Công Thương Phú Yên năm 2014

Xem file đính kèm tại đây