Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thống kê các chương trình Khuyến mại được thông báo đến Sở Công Thương Phú Yên năm 2013

1/22/2013 9:57:02 AM
Thống kê Thông báo Khuyến mại gửi đến Sở Công Thương năm 2013

 

Thông báo Khuyến mại Quý I/2013 (Tải các file đính kèm)

 

Tuần 1  (01/01/2013 - 06/01/2013)                      Tuần 8  (18/02/2013 - 24/02/2013)    

Tuần 2  (07/01/2013 - 13/01/2013)                      Tuần 9  (25/02/2013 - 03/3/2013)      

Tuần 3  (14/01/2013 - 20/01/2013)                      Tuần 10 (04/3/2013 - 10/3/2013)   

Tuần 4  (21/01/2013 - 27/01/2013)                      Tuần 11 (11/3/2013 - 17/3/2013)     

Tuần 5  (28/01/2013 - 03/02/2013)                      Tuần 12  (18/3/2013 - 24/3/2013)    

Tuần 6  (04/02/2013 - 10/02/2013)                      Tuần 13  (25/3/2013 - 31/3/2013)    

Tuần 7  (11/02/2013 - 17/02/2013)                           

 

Thông báo khuyến mại Quý II/2013: 

 

Tuần 14 (01/4/2013 - 07/4/2013)

Tuần 15 (08/4/2013 - 14/4/2013)

Tuần 16 (15/4/2013 - 21/4/2013)

Tuần 17 (22/4/2013 - 28/4/2013)

Tuần 18 (29/4/2013 - 05/5/2013) 

Tuần 19 (06/5/2013 - 12/5/2013)

Tuần 20 (13/5/2013 - 19/5/2013)

 

Thông báo khuyến mại Quý IV/2013:

 

Tuần 40  (01/10/2013 - 6/10/2013)

Tuần 41  (7/10/2013 - 13/10/2013)

Tuần 42  (14/10/2013 - 20/10/2013)

Tuần 43  (21/10/2013 - 27/10/2013)

Tuần 44  (28/10/2013 - 03/11/2013)

Tuần 45  (04/11/2013 - 10/11/2013)

Tuần 46  (11/11/2013 - 17/11/2013)

Tuần 47  (18/11/2013 - 24/11/2013)

Tuần 48  (25/11/2013 - 30/11/2013)

Tuần 49  (02/12/2013 - 08/12/2013)

Tuần 50  (09/12/2013 - 15/12/2013)

Tuần 51  (16/12/2013 - 22/12/2013)

Tuần 52  (23/12/2013 - 29/12/2013)

 

Chương trình khuyến mại thuộc hình thức phải đăng ký được Sở Công Thương xác nhận năm 2013

      Xem file đính kèm  tại đây.