Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025

5/19/2020 7:55:48 AM
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 645/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2021 - 2025

 

 

 

TMĐT là một trong các lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, nơi các công nghệ tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) được ứng dụng rộng rãi để tăng hiệu quả của chu trình kinh doanh, góp phần hiện đại hóa hệ thống phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.

Mục tiêu tổng quát phát triển TMĐT của chính phủ giai đoạn 2021 – 2025: Hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi TMĐT trong doanh nghiệp và cộng đồng; Thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về mức độ phát triển TMĐT; Xây dựng thị trường TMĐT lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững; Mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hóa Việt Nam trong và ngoài nước thông qua ứng dụng TMĐT; đẩy mạnh giao dịch TMĐT xuyên biên giới.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, doanh số TMĐT B2C tăng 25%/năm, đạt 35 tỷ USD. Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong TMĐT đạt 50%, trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 80%; 70% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng TMĐT có hóa đơn điện tử; 50% số xã và các đơn vị hành chính tương đương trên cả nước có thương nhân thực hiện hoạt động bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến; 80% website TMĐT có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến; 80% wbsite TMĐT có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến; 40% doanh nghiệp tham gia hoạt động TMĐT trên các ứng dụng di dộng;…

Để đạt được các mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ đề ra các nhóm giải pháp chính cần triển khai trong giai đoạn 2011 - 2025:

Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển TMĐT trong bối cảnh CMCN 4.0; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động TMĐT, đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm nhập quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT; Các giải pháp xây dựng thị trường và nâng cao long tin người tiêu dung trong TMĐT; Tăng cường năng lực các hệ thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho TMĐT; Đẩy mạnh ứng dụng TMĐT hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển TMĐT địa phương; Phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong TMĐT, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

 

Hồng Thắm