Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

BÁO CÁO SẢN PHẨM THAM GIA NGÀY MUA SẮM TRỰC TUYẾN 7/12/2018

12/7/2018 5:02:10 PM
BÁO CÁO SẢN PHẨM THAM GIA NGÀY MUA SẮM TRỰC TUYẾN 7/12/2018

 

BÁO CÁO SẢN PHẨM THAM GIA NGÀY MUA SẮM TRỰC TUYẾN 7/12/2018
STT SKU Tên sản phẩm Giá niêm yết Gía khuyến mại % Giảm giá
  1. CÔNG TY CP AN HƯNG PHÚ thương hiệu "anhungphu"      
1 AHP T1001 BÀN BISTROL VUÔNG 60_DẦU 320.000 224.000 30%
2 AHP T1001 BÀN BISTROL VUÔNG 60_PU 390.000 273.000 30%
3 AHP T4001 BÀN XẾP CHỮ NHẬT TRẺ EM_DẦU 250.000 175.000 30%
4 AHP T4001 BÀN XẾP CHỮ NHẬT TRẺ EM_PU 300.000 210.000 30%
5 AHP T3001 BÀN OVAL 40_DẦU 175.000 122.500 30%
6 AHP T3001 BÀN OVAL 40_PU 220.000 154.000 30%
7 AHPT2005 BÀN TRÒN 50_DẦU 235.000 164.500 30%
8 AHPT2005 BÀN TRÒN 50_PU 275.000 192.000 30%
9 AHP T2001 BÀN TRÒN TENNIS 60_DẦU 300.000 210.000 30%
10 AHP T2001 BÀN TRÒN TENNIS 60_PU 350.000 245.000 30%
11 AHP T1004 BÀN VUÔNG 40_DẦU 165.000 115.500 30%
12 AHP T1012 BÀN VUÔNG 50_DẦU 230.000 161.000 30%
13 AHP T1012 BÀN VUÔNG 50_PU 290.000 203.000 30%
14 AHP T1003 BÀN VUÔNG50_PU 290.000 174.000 40%
15 AHP T1009 BÀN VUÔNG 50 HAI MẢNH_DẦU 280.000 196.000 30%
16 AHP T1009 BÀN VUÔNG 50 HAI MẢNH_PU 330.000 231.000 30%
17 AHP T1307 BÀN VUÔNG 70 CHÂN CONG_DẦU 500.000 350.000 30%
18 AHP T1307 BÀN VUÔNG 70 CHÂN CONG_PU 570.000 399.000 30%
19 AHP T1102 BÀN VUÔNG CHỮ VẠN 60_DẦU 370.000 259.000 30%
20 AHP T1102 BÀN VUÔNG CHỮ VẠN 60_PU 440.000 308.000 30%
21 AHP T1105 BÀN VUÔNG CHỮ VẠN 70_DẦU 500.000 350.000 30%
22 AHP T1105 BÀN VUÔNG CHỮ VẠN 70_PU 570.000 399.000 30%
23 AHP S05 GHẾ BAR TỰA XOAY_PU 440.000 308.000 30%
24 AHP C1001 GHẾ BISTROL_PU 230.000 161.000 30%
25 AHP C1012 GHẾ BISTROL NAN LỚN_DẦU 220.000 154.000 30%
26 AHP C1012 GHẾ BISTROL NAN LỚN_PU 250.000 175.000 30%
27 AHP C1202 GHẾ MINI 3 NAN_DẦU 170.000 102.000 40%
28 AHP C1202 GHẾ MINI 3 NAN_PU 210.000 126.000 40%
29 AHP C1003 GHẾ RIO_DẦU 290.000 203.000 30%
30 AHP C1003 GHẾ RIO_PU 350.000 245.000 30%
31 AHP C1011 GHẾ TENNIS LỚN_DẦU 290.000 203.000 30%
32 AHP C1011 GHẾ TENNIS LỚN_PU 350.000 245.000 30%
33 AHP C1004 GHẾ TENNIS TRẺ EM_PU 210.000 126.000 40%
34 AHP C1104 GHẾ TENNIS TRẺ EM NAN LỚN_PU 210.000 126.000 40%
35 AHP C1009 GHẾ TENNIS TRUNG_DẦU 190.000 133.000 30%
36 AHP C1009 GHẾ TENNIS TRUNG_PU 225.000 157.500 30%
37 AHP C1015 GHẾ TỰA TRUNG_DẦU 215.000 150.500 30%
38 AHP C1015 GHẾ TỰA TRUNG_PU 260.000 182.000 30%
39 AHP C1005 GHẾ XẾP ĐÔI TRẺ EM_DẦU 250.000 150.000 40%
40 AHP C1005 GHẾ XẾP ĐÔI TRẺ EM_PU 290.000 174.000 40%
41 AHP C2001 GHẾ XẾP NAN CONG_DẦU 350.000 245.000 30%
42 AHP C2001 GHẾ XẾP NAN CONG_PU 400.000 280.000 30%
43 AHP C1007 GHẾ XẾP NAN NGANG_DẦU 290.000 203.000 30%
44 AHP C1002 GHẾ XẾP NAN THẲNG_DẦU 210.000 126.000 40%
45 AHP C1010 GHẾ XẾP TENNIS_DẦU 200.000 140.000 30%
46 AHP C1010 GHẾ XẾP TENNIS_PU 240.000 168.000 30%
47 AHP C1014 GHẾ XẾP VUÔNG KHÔNG TỰA_DẦU 120.000 84.000 30%
48 AHP B1001 GIƯỜNG TẮM NẮNG_DẦU 1.500.000 1.050.000 30%
49 AHP K1004 KỆ GÓC_PU 800.000 480.000 40%
50 AHP K1001 KỆ HOA 3 TẦNG CAO_PU 360.000 252.000 30%
51 AHP K1002 KỆ HOA 3 TẦNG THẤP_DẦU 230.000 161.000 30%
52 AHP K1002 KỆ HOA 3 TẦNG THẤP_PU 280.000 196.000 30%
53 AHP K1003 KỆ HOA 6 TẦNG_DẦU 700.000 490.000 30%
54 AHP K1003 KỆ HOA 6 TẦNG_PU 860.000 602.000 30%
55 AHP K1006 KỆ HOA TREO 1 120.000 84.000 30%
56 AHP K1007 KỆ HOA TREO 2 100.000 70.000 30%
57 AHP K1008 KỆ HOA TREO 3 90.000 63.000 30%
58 AHP K04 KỆ TRANG TRÍ CHỮ NHẬT 350.000 245.000 30%
59 AHP K01 KỆ TRANG TRÍ LOVE 700.000 490.000 30%
60 AHP K06 KỆ TRANG TRÍ THẲNG 350.000 245.000 30%
61 AHP K02 KỆ TRANG TRÍ TỔ ONG 350.000 245.000 30%
62 AHP K05 KỆ TRANG TRÍ VUÔNG 250.000 175.000 30%
63 AHP K03 KỆ TRANG TRÍ ZICZAC 350.000 245.000 30%
64 AHP Tr02 KHAY TRÀ CHỮ NHẬT 315.000 157.500 50%
65 AHP Tr01 KHAY TRÀ VUÔNG 265.000 132.500 50%
  2. DNTN ĐIÊU KHẮC TẤN AN thương hiệu "Đồ mỹ nghệ địa phương"      
66 NBL05 TẤN AN - NGỌC BỘI LỚN - xanh có gân đỏ 05 1.360.000 952.000 30%
67 NBL04 TẤN AN - NGỌC BỘI LỚN - xanh có gân đỏ 04 1.360.000 952.000 30%
68 NBL03 TẤN AN- NGỌC BỘI LỚN - xanh có gân đỏ 03 1.360.000 952.000 30%
69 NBL02 TẤN AN- NGỌC BỘI LỚN 02 1.360.000 952.000 30%
70 NBL01 TẤN AN- NGỌC BỘI LỚN 01 1.360.000 952.000 30%
71 NBN03 TẤN AN - NGỌC BỘI NHỎ 03 1.000.000 700.000 30%
72 NBN01 TẤN AN - NGỌC BỘI NHỎ 01 1.000.000 700.000 30%
73 NBN02 TẤN AN - NGỌC BỘI NHỎ 02 1.000.000 700.000 30%
74 CNTL01 TẤN AN - CÓC NGẬM TIỀN  LỚN (ĐÁ THẠCH ANH) 5.430.000 3.801.000 30%
75 CNTN01 TẤN AN - CÓC NGẬM TIỀN NHỎ (ĐÁ THẠCH ANH) 01 3.580.000 2.506.000 30%
76 CNTN02 TẤN AN - CÓC NGẬM TIỀN NHỎ (ĐÁ THẠCH ANH) 02 3.580.000 2.506.000 30%
77  THN01 TẤN AN - CẶP TỲ HƯU THẠCH ANH NHỎ (MÀU VÀNG TỰ NHIÊN) 10.000.000 7.000.000 30%
78 ATX01 BỘ ẤM TRÀ INYX XANH 4.300.000 3.010.000 30%
79 ATV01 BỘ ẤM TRÀ THẠCH ANH VÀNG 5.720.000 4.004.000 30%
80 ATH01 BỘ ẤM TRÀ THẠCH ANH HỒNG 5.720.000 4.004.000 30%
81 THL01 CẶP TỲ HƯU THẠCH ANH VÀNG (LỚN) 13.430.000 9.401.000 30%
82 HĐCC01 HÀI ĐỒNG CƯỠI CÁ CHÉP 3.580.000 2.506.000 30%
  3. CÔNG TY TNHH GIA BẢO thương hiệu "Đặc sản địa phương"      
83 GB01 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - CÁ ĐÉC RIM 90.000 63.000 30%
84 GB02 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - MỰC RIM 95.000 66.500 30%
85 GB03 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - MẮM MỰC 58.000 40.500 30%
86 GB04 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - CHẢ RAM TÔM ĐẤT ĐẦM Ô LOAN 200.000 140.000 30%
87 GB05 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - TRỨNG CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG 120.000 84.000 30%
88 GB06 PHÚ YÊN - BỘT NGŨ CỐC 100.000 70.000 30%
89 GB07 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - NẤM MỐI SƠN HÒA 250.000 175.000 30%
90 GB08 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - CHẢ CÁ 80.000 56.000 30%
91 GB09 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - TÔM CHUA BÀ PHỤNG 180.000 126.000 30%
92 GB10 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - HẠT ĐÁT RIM 75.000 52.500 30%
93 GB11 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - THỊT RỌNG MẮM BÀ PHỤNG 180.000 126.000 30%
94 GB12 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - BÒ MỘT NẮNG PHÚC KHANG 280.000 196.000 30%
95 GB13 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - HẠT ĐIỀU RANG MẬT ONG 250.000 175.000 30%
96 GB14 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - MỰC MUỐI MẶN 160.000 112.000 30%
97 GB15 BÁNH TRÁNG DỪA 30.000 21.000 30%
98 GB16 VỎ BƯỞI SẤY DẺO 70.000 49.000 30%
99 GB17 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - CÁ SƠN THÓC RIM 90.000 63.000 30%
100 GB18 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - CÁ CƠM BA LÀI 190.000 133.000 30%
101 GB19 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - GHẸ SỮA RIM GIÒN 65.000 45.500 30%
102 GB20 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - NƯỚC MẮM GIA BẢO 190.000 133.000 30%
103 GB21 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN -TÔM KHÔ 550.000 385.000 30%
104 GB22 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - MẮM CÁ CƠM 65.000 45.500 30%
105 GB23 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - CÁ CHỈ KHÔ VÀNG 150.000 105.000 30%
  4. CÔNG TY VINA CAFÉ SƠN THÀNH thương hiệu "Đặc sản địa phương"      
107 TĐ500 ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - TIÊU HẠT ĐEN 60.000 42.000 30%
  5. MẮM THƠM ÚT MƯỜI thương hiệu "Đặc sản địa phương"      
108 MTUM ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - MẮM THƠM ÚT MƯỜI 80.000 40.000 50%
  6. CÔNG TY THỦY SẢN BÌNH MINH thương hiệu "Đặc sản địa phương"       
109 BM01/MCN ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - MẮT CÁ NGỪ BÌNH MINH 90.000 63.000 30%
110 BM01/SAKU ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - SAKU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG 270.000 189.000 30%
111 BM01/LCN ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - LƯỜN CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG 135.000 94.500 30%
112 BM01/TUNA-STEAK ĐẶC SẢN PHÚ YÊN - CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG CẮT LÁT 200.000 140.000 30%