Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông báo về việc nộp Phiếu điều tra thực trạng phát triển thương mại điện tử 2016.

10/13/2016 8:02:23 AM
Các thương nhân, tổ chức có website thương mại điện tử cung cấp thông tin theo Phiếu điều tra và gửi Phiếu điều tra giấy (có chữ ký và đóng dấu) về Cục TMĐT và CNTT trước ngày 18 tháng 10 năm 2016.

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của các website thương mại điện tử (TMĐT), tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) thực hiện Điều tra thực trạng phát triển TMĐT năm 2016.

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 3, Nghị định 52/2013/NĐ- CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử thì website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

Các thương nhân, tổ chức có website thương mại điện tử cung cấp thông tin theo Phiếu điều tra và gửi Phiếu điều tra giấy (có chữ ký và đóng dấu) về Cục TMĐT và CNTT  trước ngày 18 tháng 10 năm 2016 theo địa chỉ sau:

 

Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương

Phòng 402, Tòa nhà 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo thông báo của Cục TMĐT và CNTT: Thương nhân, tổ chức nào không gửi Phiếu điều tra sẽ bị chấm dứt hồ sơ website TMĐT và đưa vào danh sách vi phạm trên www.online.gov.vn do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định.

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử

Điện thoại: (04) 22205512

Email: qltmdt@moit.gov.vn

Tải phiếu điều tra tại đây.

Tô Thắm