Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020

7/7/2016 5:04:38 PM
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 – 2020.

         Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 – 2020.

          Kế hoạch đặt ra mục tiêu 100% doanh nghiệp lớn, 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ có website riêng để cập nhật thông tin quảng bá thương hiệu, sản phẩm doanh nghiệp; 30% doanh nghiệp thực hiện đặt hàng hoặc nhận đặt hàng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử trên internet hoặc trên nền tảng di động; 10% - 20% doanh nghiệp ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó phấn đấu 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và 30% các cơ sở phân phối hiện đại, cửa hàng tiện lợi có hình thức thanh toán qua thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 100% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông chấp nhận thanh toán dịch vụ của các cá nhân, hộ gia đình qua phương tiện điện tử.

          Để đạt mục tiêu trên, Kế hoạch triển khai một số nội dung chủ yếu như: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về TMĐT, xây dựng chuyên mục về TMĐT trên phương tiện truyền thông đại chúng (báo, đài phát thanh, truyền hình), tổ chức các sự kiện về TMĐT nhằm thu hút người dân và doanh nghiệp tham gia các hoạt động phát triển TMĐT; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về TMĐT, tổ chức các lớp tập huấn TMĐT cho cán bộ quản lý, doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp để đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng TMĐT trên địa bàn tỉnh Phú Yên; xây dựng sàn giao dịch TMĐT của tỉnh đủ điều kiện về kỹ thuật, công cụ tiện ích, nguồn lực cần thiết giúp doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu, giao dịch trực tuyến…

          Xem chi tiết Quyết định số 1384/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 – 2020 tại đây.

Tô Thắm