Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

3/1/2016 8:44:05 AM
Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 59/2015/TT-BCT về việc Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về quản lý hoạt động thương mại điện từ qua ứng dụng trên thiết bị di động quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử; không áp dụng đối với các ứng dụng di động trong lĩnh vực ngân hàng, tín đụng, bảo hiểm, các ứng dụng mua bán, trao đổi tiền, vàng, ngoại hối và các phương tiện thanh toán khác, các ứng dụng thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán và dịch vụ tài chính, ứng đụng trò chơi trực tuyến, ứng dụng đặt cược hoặc trò chơi có thưởng.

          Đối tượng áp dụng là các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam thông qua các ứng dụng di động, bao gồm: Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu ứng dụng bán hàng; Thương nhân, tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; Thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để bán hàng hóa, dịch vụ; Tổ chức, cá nhân thực hiện việc phản ánh trực tuyến trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2016. Các ứng dụng di động được thành lập và hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực phải tiến hành thông báo hoặc đăng ký theo quy định tại Thông tư này trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

           Chi tiết Thông tư xem tại đây./.

Tô Thắm