Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông tư quy định quản lý website Thương mại điện tử

12/19/2014 8:00:12 AM
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử.

          Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (sau đây gọi là Nghị định số 52) quy định về hoạt động kinh doanh trên website thương mại điện tử, trình tự, thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Theo đó, Thông tư quy định, thương nhân, tổ chức, cá nhân không được sử dụng website thương mại điện tử để kinh doanh các hàng hóa hạn chế kinh doanh sau: súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác; rượu các loại; thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến và các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

          Thương nhân thiết lập website để bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải công bố trên website của mình số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

       Đối với người bán trên các mạng xã hội phải tuân thủ những quy định tại Điều 37 Nghị định số52/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

         - Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại của người bán, mã số thuế cá nhân (nếu có)….cho chủ sàn giao dịch TMĐT (trang mạng xã hội) khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

          - Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định khi bán hàng hóa.

        - Đảm bảo tính chính xác, trung thực về thông tin của hàng hóa, dịch vụ cung cấp hàng hóa trên sàn giao dịch TMĐT.

        - Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mãi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT.

         - Thực hiện các quy định khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch TMĐT.

        - Cung cấp tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê TMĐT.

        - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật

     Ngoài ra, Thông tư 47 còn có các quy định mới về Phân định trách nhiệm quản lý với các website chuyên ngành; Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT, Các mô hình website khuyến mại trực tuyến mới; quy trình thủ tục thông báo, đăng ký website TMĐT và đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT.

     Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/1/2015 và thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BCT ngày 20/6/2013 của Bộ Công Thương quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử.

     Xem chi tiết Thông tư tại đây.

Phùng Nguyệt