Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình chỉ số Thương mại điện tử năm 2013.

9/18/2013 3:26:43 PM
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12/7/2010 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) triển khai xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2013.

          Chỉ số Thương mại điện tử giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp đánh giá nhanh chóng và tin cậy mức độ ứng dụng thương mại điện tử theo từng địa phương, đồng thời hỗ trợ việc đánh giá, so sánh giữa các địa phương với nhau dựa trên một hệ thống các chỉ tiêu. Thông qua Chỉ số Thương mại điện tử, các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở Trung ương và địa phương có thể bổ sung, điều chỉnh chính sách và giải pháp nhằm hỗ trợ tốt hơn sự phát triển thương mại điện tử tại mỗi địa phương cũng như trên cả nước.

Để xây dựng chỉ số Thương mại điện tử địa phương và chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2013; trên cơ sở đề nghị của Hiệp hội thương mại điện tử Việt nam tại Công văn số 41/VECOM-VP ngày 22/7/2013, Sở Công Thương Phú Yên thông báo và mời các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia trả lời Phiếu khảo sát doanh nghiệp theo 2 cách sau:

1. Trả lời trực tuyến tại website http://ebi.vecom.vn.

2. Trả lời phiếu khảo sát bằng cách tải về mẫu phiếu khảo sát, điền thông tin và gửi phiếu lại Sở Công Thương hoặc Hiệp Hội Thương mại điện tử (Tải Mẫu phiếu khảo sát tại đây)

Chi tiết liên hệ:

1. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM)

- Địa chỉ: Phòng 702, Tòa nhà HKC, 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

- Emai: Office@vecom.vn

- Điện thoại: 844 - 62784479

2. Sở Công Thương Phú Yên, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu

- Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

- Website: http://socongthuong.phuyen.gov.vn

- Email: xnksct@gmail.com

- Điện thoại: 057.2240506   Fax: 057.3841585

                                                                                         Phùng Nguyệt