Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông tư quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến Thương mại điện tử

6/26/2013 10:10:59 AM
Nhằm hướng dẫn triển khai Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính Phủ về Thương mại điện tử. Ngày 20/6/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến Thương mại điện tử

             Thông tư số 12/2013/TT-BCT sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013. Cụ thể, Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

          Theo quy định tại thông tư, các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng, website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử phải thông báo, đăng ký việc thiết lập website TMĐT bán hàng, cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử về Bộ Công Thương được thực hiện trực tuyến qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn. Thông tư cũng đã quy định hồ sơ, thủ tục cũng như hướng dẫn cụ thể trình tự từng bước thực hiện thông báo thiết lập website TMĐT bán hàng, thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT và đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử trực tuyến qua website Quản lý hoạt động Thương mại điện tử.

          Đồng thời, Bộ Công Thương cũng sẽ Công bố danh sách các website đã thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử; danh sách các website thương mại điện tử vi phạm quy định của pháp luật và Tiếp nhận thông tin phản ánh và công bố danh sách website thương mại điện tử bị phản ánh về việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại địa chỉ www.online.gov.vn

Chi tiết Thông tư xem tại đây.

                                                                                                       Phùng Nguyệt