Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Một số phương pháp thu hút khách hàng đến website của bạn

4/18/2013 10:32:50 AM
Quảng cáo sản phẩm và dịch vụ trên mạng được xem là một phương thức marketing hướng đối tượng thích hợp. Nó có khuynh hướng kích thích sự quan tâm của người mua hàng tới sản phẩm trên trang web của bạn. Chính vì thế, quảng cáo trên mạng có thể có hiệu quả hơn nhiều so với quảng cáo đại trà trên ti vi, báo chí hoặc các phương tiện thư từ khác.

 Một số cách thu hút khách hàng đến website của bạn:

- Cung cấp cho khách hàng các địa chỉ website mới của bạn, cho phép họ truy cập vào trang web của bạn một cách thường xuyên.

- Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về địa chỉ website của mình

- Thiết lập các đường dẫn tới các website tương thích với website của bạn, chẳng hạn những website về cùng một thị trường định hướng giống như bạn và không cạnh tranh với website của bạn.

- Viết các bài báo, bài bình luận, những trang web mà ngành của bạn thường hay quan tâm.

- In địa chỉ web, E-mail trên các đồ văn phòng phẩm và các cardvisit của công ty.

- Quảng cáo trang web trên các phương tiện thông tin ở địa phương.

- In địa chỉ trang web trong cuốn những trang vàng địa chỉ Internet.

- Thông báo cho những người đại diện bán hàng về website.

- Ðưa ra các mức giảm giá cho những người mua hàng trực tuyến so với mua hàng theo cách truyền thống.

Như những nguyên tắc trên đã chỉ ra, bạn nên quảng cáo website của mình thông qua các hình thức quảng cáo truyền thống và thông qua hình thức quảng cáo trực tuyến như qua email marketing. Nếu khách hàng quan tâm đến những thông tin của bạn, họ sẽ đánh dấu địa chỉ và truy cập vào website.

                                                                                  Phùng Nguyệt