Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên Kể từ 15 giờ 00, ngày 31/12/2019

1/8/2020 11:10:34 AM
Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên Kể từ 15 giờ 00, ngày 31/12/2019

 

Mặt hàng

 

 

Giá bán lẻ (đồng/lít)

 

 

Đơn vị thực hiện

Giá bán

lẻ cũ

Giá bán lẻ mới

 

 

Tăng (+) Giảm (-)

 

Xăng không chì Ron95-III

21.290

21.400

+110

Chi nhánh xăng dầu Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học E5 Ron92-II

20.110

20.270

+160

Dầu diezel 0,001S-V

16.680

17.220

+540

Dầu diezel 0,05S-II

16.380

16.920

+540

Dầu hỏa

15.310

15.890

+580

 

 

 

 

 

Xăng không chì Ron95-III

21.290

21.400

+110

Cty CP Xăng dầu

Dầu khí Phú Yên

(PV OIL)

Xăng sinh học E5 Ron92-II

20.110

20.270

+160

Dầu diezel 0,05S-II

16.380

16.920

+540

Dầu hỏa

15.310

15.890

+580

 

Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường