Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ ngày 30/11/2019

12/3/2019 10:51:54 AM
Điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ ngày 30/11/2019

 

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

21.490

21.200

+290

Chi nhánh xăng dầu
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

20.200

19.890

+310

Dầu Diezel 0,001S-V    (DO)

16.600

16.580

+20

Dầu Diezel

0,05S-II (DO)

16.290

16.270

+20

Dầu hỏa (KO)

15.250

15.250

-

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-III

21.490

21.200

+290

Công ty Cp Xăng dầu
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

20.200

19.890

+310

Dầu Diezel

0,05S (DO)

16.290

16.270

+20

Dầu hỏa (KO)

15.250

15.250

-

 

  Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường