Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ ngày 31/10/2019

11/7/2019 8:09:31 AM
Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ ngày 31/10/2019

 

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

21.200

20.840

-360

Chi nhánh xăng dầu
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

19.850

19.630

-220

Dầu Diezel 0,001S-V    (DO)

16.850

16.670

-180

Dầu Diezel

0,05S-II (DO)

16.540

16.370

-170

Dầu hỏa (KO)

15.550

15.430

-120

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-III

21.200

20.840

-360

Công ty Cp Xăng dầu
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

19.850

19.630

-220

Dầu Diezel

0,05S (DO)

16.540

16.370

-170

Dầu hỏa (KO)

15.550

15.430

-120

 

                          Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường