Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 16 giờ 30 ngày 02/7/2019

7/5/2019 3:13:58 PM
Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 16 giờ 30 ngày 02/7/2019

  

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

20.530

20.920

+390

Chi nhánh xăng dầu
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

19.610

20.040

+430

Dầu Diezel 0,001S-V    (DO)

17.280

17.580

+300

Dầu Diezel

0,05S-II (DO)

16.980

17.270

+290

Dầu hỏa (KO)

15.920

16.240

+320

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-III

20.530

20.920

 

+390

Công ty Cp Xăng dầu
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

19.610

20.040

+430

Dầu Diezel

0,05S (DO)

16.980

17.270

+290

Dầu hỏa (KO)

15.920

16.240

+320

 

Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường