Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 01/6/2019

6/5/2019 9:59:52 AM
Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 01/6/2019

  

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

22.020

21.630

-390

Chi nhánh xăng dầu
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

20.880

20.610

-270

Dầu Diezel 0,001S-V  (DO)

18.260

18.040

-220

Dầu Diezel

0,05S-II (DO)

17.960

17.730

-230

Dầu hỏa (KO)

16.740

16.540

-200

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-III

22.020

21.630

-390

Công ty Cp Xăng dầu
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

20.880

20.610

-270

Dầu Diezel

0,05S (DO)

17.960

17.730

-230

Dầu hỏa (KO)

16.740

16.540

-200

 

 Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường