Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Giá bán lẻ LPG trên địa bàn tỉnh Phú Yên kể từ ngày 01/12/2018

12/5/2018 10:46:53 AM
Giá bán lẻ LPG trên địa bàn tỉnh Phú Yên kể từ ngày 01/12/2018

 

 

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/bình)

Đơn vị thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+)

Giảm (-)

PETROLIMEX
GAS 12 kg

335.940

305.580

- 30.360

Chi nhánh xăng dầu
Phú Yên

PETROLIMEX
GAS 48 kg

1.285.680

1.164.240

- 121.440

 

FORGAS 12 kg

297.000

264.000

- 33.000

Cty Cp An Hưng Phú

FORGAS 45 kg

1.118.000

994.000

- 124.000

 

SP GAS bình 12 kg

334.500

301.500

- 33.000

Cty CP Dầu khí 
Sài Gòn - Phú Yên

SP GAS bình 45 kg

1.254.500

1.131.000

- 123.000

 

ORIGIN GAS  12 kg

358.500

325.500

- 33.000

Cty TNHH Khí hóa lỏng Cội Nguồn (VN)
Nha Trang

ORIGIN GAS  45 kg

1.258.875

1.134.875

- 124.000

 

PETGAS 12 kg

351.000

318.000

- 33.000

Cty TNHH TM DV
Dầu khí Nha Trang

PETGAS 45 kg

1.316.250

1.192.500

- 123.750

 

H GAS 12 kg

317.500

284.500

- 33.000

DNTN TM-DV-SX
Hồng Mộc

 

Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT

Đơn vị cung cấp thông tin: Phòng Quản lý thương mại