Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 21/11/2018

11/23/2018 2:25:50 PM
Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 21/11/2018

 

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

21.480

20.360

- 1.120

Chi nhánh Xăng dầu 
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

19.990

18.990

- 1.000

Dầu Diezel 0,001S-V
(DO)

18.900

18.020

- 880

Dầu Diezel 0,05S-II

18.800

17.870

- 930

Dầu hỏa (KO)

17.420

16.560

- 860

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-III

21.480

20.360

- 1.120

Công ty Cp Xăng dầu 
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

19.990

18.990

- 1.000

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

18.800

17.870

- 930

Dầu hỏa (KO)

17.420

16.560

- 860

 

  Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường