Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 22/10/2018

10/23/2018 2:18:23 PM
Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 22/10/2018

 

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

22.780

22.640

- 140

Chi nhánh Xăng dầu 
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

21.310

21.090

- 220

Dầu Diezel 0,001S-V
(DO)

18.970

18.970

0

Dầu Diezel 0,05S-II

18.870

18.870

0

Dầu hỏa (KO)

17.420

17.420

0

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-III

22.780

22.640

- 140

Công ty Cp Xăng dầu 
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

21.310

21.090

- 220

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

18.870

18.870

0

Dầu hỏa (KO)

17.420

17.420

0

 

  Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường