Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 06/10/2018

10/8/2018 4:44:22 PM
Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên,kể từ 15 giờ 00 ngày 06/10/2018

 

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

22.200

22.780

+ 580

Chi nhánh Xăng dầu 
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

20.630

21.310

+ 680

Dầu Diezel 0,001S-V
(DO)

18.470

18.970

+ 500

Dầu Diezel 0,05S-II

18.370

18.870

+ 500

Dầu hỏa (KO)

17.010

17.420

+ 410

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-III

22.200

22.780

+ 580

Công ty Cp Xăng dầu 
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

20.630

21.310

+ 680

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

18.370

18.870

+ 500

Dầu hỏa (KO)

17.010

17.420

+ 410

 

Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường