Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 21/9/2018

9/25/2018 2:08:13 PM
Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 21/9/2018

 

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

21.890

22.200

+ 310

Chi nhánh Xăng dầu 
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

20.300

20.630

+ 330

Dầu Diezel 0,005S-V
(DO)

18.410

18.470

+ 60

Dầu Diezel 0,05S-II

18.310

18.370

+ 60

Dầu hỏa (KO)

16.880

17.010

+ 130

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-III

21.890

22.200

+ 310

Công ty Cp Xăng dầu 
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

20.300

20.630

+ 330

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

18.310

18.370

+ 60

Dầu hỏa (KO)

16.880

17.010

+ 130

                       Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường