Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 22/6/2018

6/25/2018 3:13:37 PM
Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 22/6/2018

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

21.940

21.590

- 350

Chi nhánh xăng dầu
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

20.330

20.000

- 330

Dầu Diezel 0,005S-V

17.980

17.750

- 230

Dầu Diezel 0,05S-II

17.930

17.690

- 240

Dầu hỏa (KO)

16.760

16.370

- 390

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-III

21.940

21.590

- 350

Công ty Cp Xăng dầu
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

20.330

20.000

- 330

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

17.930

17.690

- 240

Dầu hỏa (KO)

16.760

16.370

- 390

 

  Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường