Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 23/5/2018

5/24/2018 4:18:44 PM
Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 23/5/2018

 

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

21.320

21.940

+ 620

Chi nhánh xăng dầu
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

19.820

20.330

+ 510

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

17.330

17.930

+ 600

Dầu hỏa (KO)

16.220

16.760

+ 540

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-III

21.320

21.940

+ 620

Công ty Cp Xăng dầu
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

19.820

20.330

+ 510

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

17.330

17.930

+ 600

Dầu hỏa (KO)

16.220

16.760

+ 540

 

  Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường