Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 8/5/2018

5/10/2018 2:01:06 PM
Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 8/5/2018

 

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

20.910

21.320

+ 410

Chi nhánh xăng dầu
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

19.300

19.820

+ 520

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

16.950

17.330

+ 380

Dầu hỏa (KO)

15.890

16.220

+ 330

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-III

20.910

21.320

+ 410

Công ty Cp Xăng dầu
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

19.300

19.820

+ 520

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

16.950

17.330

+ 380

Dầu hỏa (KO)

15.890

16.220

+ 330

 

  Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường