Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh tăng giá bán lẻ dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 23/04/2018

4/24/2018 8:40:30 AM
Điều chỉnh tăng giá bán lẻ dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 23/04/2018

 

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

20.910

20.910

0

Chi nhánh xăng dầu
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

19.300

19.300

0

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

16.560

16.950

+ 390

Dầu hỏa (KO)

15.380

15.890

+ 510

 

 

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-III

20.910

20.910

0

Công ty Cp Xăng dầu
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

19.300

19.300

0

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

16.560

16.950

+ 390

Dầu hỏa (KO)

15.380

15.890

+ 510


  Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường