Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 21/02/2018

2/22/2018 3:16:45 PM
Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 21/02/2018

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

20.780

20.370

- 410

Chi nhánh xăng dầu
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

19.040

18.700

-340

Dầu Diezel 0,001S-V    (DO)

16.210

15.960

- 250

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

16.150

15.910

- 240

Dầu hỏa (KO)

14.850

14.850

0

 

 

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-III

20.780

20.370

- 410

Công ty Cp Xăng dầu
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

19.040

18.700

-340

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

16.150

15.910

- 240

Dầu hỏa (KO)

14.850

14.850

0

  Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường